Actueel

Het team van Mavo Doorn wenst iedereen een super fijne vakantie. Op dinsdag 28 augustus begint de school weer. Leerlingen krijgen in de laatste week van de vakantie bericht over de start van het schooljaar.…

Het team van Mavo Doorn wenst iedereen een super fijne vakantie. Op…

Lees verder

woensdag 11 juli

16.30 uur: Rapportuitreiking derde klassen…

16.30 uur: Rapportuitreiking derde klassen…

Lees verder
Nieuwsoverzicht

Welkom!

Schoonoord Doorn is voortaan Mavo Doorn! Met deze naamsverandering willen we ons nadrukkelijker profileren op datgene, waar wij bijzonder goed in zijn: de Mavoleerling. Onze school boekt al jaren uitstekende resultaten w.b. doorstroming en slagingspercentage.

Bovendien zijn we dit schooljaar gestart met een nieuw onderwijsconcept, waarmee we adequaat op de toekomst inspelen en nog beter aan onze onderwijskundige opdracht kunnen voldoen. We gaan werken met het 80-minuten-rooster. Dat betekent minder verschillende lessen per dag en meer studiemogelijkheden op school en daardoor geen huiswerk meer. Het onderwijs van vandaag en morgen vraagt om een andere manier van werken, waarbij docenten een nieuwe didactiek hanteren en leerlingen meer keuzemogelijkheden hebben. Ook biedt dit concept meer ruimte voor individuele begeleiding en differentiatie. Aan het begin en het eind van iedere dag kunnen leerlingen tijdens de flexuren ondersteuning krijgen voor een specifiek vak of gebruik maken van een stiltelokaal voor studie. Kijk meer informatie in de Brochure 2017-2018.

Naast de al bestaande Talentklassen starten we na een bijzonder geslaagde pilot dit schooljaar met Mavokansklassen voor leerlingen met een KB/Mavo-advies van de basisschool. De afgelopen jaren heeft Mavo Doorn veel van deze leerlingen door gerichte aanpak en extra begeleiding aan een Mavodiploma geholpen.

Kortom, onze school bruist van de nieuwe ideeën en wil daarmee diplomagericht werken, maar ook zorgen dat de leerling een fijne tijd op school heeft in een veilig en prettig schoolklimaat.

Wij wensen leerlingen en medewerkers van Mavo Doorn een succesvol en plezierig schooljaar toe.

Jenny Oldenhuis,
directeur

Ga naar www.facebook.com/osgsdoorn

 

 

Frans van Dijklaan 2
3941 KD Doorn

Plan je route

Brochure 2017-2018


Bekijk de reader