Actueel

maandag 18 november

Studiedag team, lesvrije dag…

Studiedag team, lesvrije dag…

Lees verder

donderdag 21 november

08.30-12.10: Sprintrooster
12.30-15.00: Basisscholen op bezoek…

08.30-12.10: Sprintrooster
12.30-15.00: Basisscholen op bezoek…

Lees verder
Nieuwsoverzicht

Welkom!

Mavo Doorn is klaar voor een mooi nieuw schooljaar!

We gaan dit schooljaar verder met het uitbouwen van ons onderwijsconcept en daarbij hebben we een paar belangrijke speerpunten geformuleerd. We willen graag meer eigenaarschap bij de leerlingen voor hun eigen leerproces. Jij staat centraal en hebt een actieve rol  in dat proces en maakt daarin bewuste keuzes, die je echt verder helpen in jouw ontwikkeling. Daarom staat ‘leren leren’ dit schooljaar extra hoog op de agenda. Het aanleren van deze vaardigheden en houding helpen je niet alleen in jouw schoolloopbaan, maar ook in jouw verdere leven.

We vinden het belangrijk om met onze leerlingen in gesprek te gaan en te horen hoe jullie over zaken denken. Daarom zijn we vorig schooljaar gestart met ‘de stem van de leerling’. Dat heeft direct goede en bruikbare input opgeleverd. Dit schooljaar zullen we daarmee doorgaan. Ook ouders willen we nog meer betrekken bij school. School maken we tenslotte samen! In overleg met de ouderraad gaan we een klankbordgroep organiseren.

Naast de al bestaande Talentklassen in de onderbouw gaan we op verzoek van onze leerlingen de Talentklassen nu ook in de bovenbouw aanbieden.

Kortom, Mavo Doorn bruist van de nieuwe ideeën en wil daarmee leerlinggericht en diplomagericht werken en zorgen dat jij een fijne tijd op school hebt in een veilige en prettige omgeving.

Ik wens leerlingen en het team van Mavo Doorn een succesvol en plezierig schooljaar toe.

Jenny Oldenhuis,
directeur

Ga naar www.facebook.com/osgsdoorn

 

 

Frans van Dijklaan 2
3941 KD Doorn

Plan je route