Het team van Mavo Doorn wenst iedereen een super fijne vakantie. Op dinsdag 28 augustus begint de school weer. Leerlingen krijgen in de laatste week van de vakantie bericht over de start van het schooljaar.