logo van de school

de School

Doorn_home_header_vervolg

Schoonoord Doorn wil haar leerlingen ruimte en uitdaging bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarbij uitstekende prestaties te leveren.

Schoonoord Doorn wil leerlingen stimuleren mondige burgers te worden die in staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemensen te nemen.

De openbare signatuur is voor het Schoonoord Doorn geen leeg begrip. Zij onderscheidt deze school van andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.

uitbreiding schoonoord Doorn goed sub 1BzHBSRRCAAEoqmo20151001_110053

Missie

Wij zijn: “Een open school, waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, afkomst, godsdienst of geaardheid”. Dat is een veel gebruikte omschrijving voor het openbare karakter van een school. Schoonoord Doorn geeft daar op de volgende manier concreet invulling aan:

Open voor leerlingen

Schoonoord Doorn hanteert geen wachtlijsten of loting om het aantal leerlingen te reguleren. Wie voor het Schoonoord Doorn kiest en toelaatbaar is tot de onderwijssoort, wordt in principe toegelaten. Niet de organisatie van de school maar de leerling staat centraal. Slechts in zwaarwegende uitzonderingsgevallen wordt van dit principe afgeweken. Download hier het volledige beleid:
toelatings- en verwijderingsbeleid (PDF)

Verdraagzaamheid en tolerantie

Schoonoord Doorn spant zich in voor een verdraagzame samenleving. Wij beginnen daarmee op school door verschillen tussen mensen te accepteren en te waarderen. Iedereen mag op het Schoonoord Doorn zichzelf zijn maar wij staan niet toe dat er gepest of gediscrimineerd wordt. Tegen pesten en discriminatie wordt streng en pedagogisch verantwoord opgetreden.

De school uit, de wereld in!

Open staan voor de wereld om ons heen, interesse voor diverse achtergronden, zienswijzen en levensbeschouwingen, dat uitgangspunt zit in ons onderwijs verweven. Het verklaart bijvoorbeeld waarom wij veel waarde hechten aan buitenschools leren door middel van activiteiten en excursies als aanvulling op het lesprogramma.

Open voor dialoog

Wij vinden het van belang dat school en ouders wat betreft de identiteit van de school op een lijn zitten Daarom organiseren wij jaarlijks zogenaamde dialoogsessies over de vraag: wat voor een school willen wij met elkaar vormen?

dialoog

 

Activiteiten en excursies

Leren doe je dus niet alleen op school! Daarom gaan we regelmatig de school uit om je kennis te laten maken met leuke en interessante dingen. Deze activiteiten staan los van de activiteten die de Talentklassen horen. Om je een indruk te geven hier een overzicht met foto’s:

Eerste leerjaar:

 • Introductiedagen in StayOkay in Soest

intro 2014 b

Tweede leerjaar:

 • Bezoek aan Vakcollege Maarsbergen(kennismaking met sectoren)
 • Bezoek aan OVZ (kennismaking met sectoren)

DSCF1905DSCF1915

Derde leerjaar:

 • Bezoek aan Naturalis in Leiden
 • Maatschappelijke Stage

IMG_1490IMG_1472

 • Driedaagse excursie naar Londen
 • LOB-stage in het derde leerjaar

londen `1213 172

 

 

Activiteiten:

School is niet alléén leren, maar ook veel gezelligheid, samen leuke dingen doen, vrienden maken enz. Daarom organiseren we vier keer per jaar een SPETTERENDE PARTY. Twee keer per jaar doen we dat in Doorn. In de herfst vindt daar de huiveringwekkende HALLOWEEN-disco plaats en in februari de romantische VALENTIJNSDISCO.

Halloween 2014

Valentijn 2014

Daarnaast is er twee keer per jaar een knallend schoolbreed feest in discotheek A12 in Bunnik. In december vindt daar het stijlvolle KERSTGALA plaats en we sluiten het schooljaar af met een supercool EINDFEEST.

CIMG2535

Klik op de foto voor een filmpje.

Kerstgala 2014

Ieder jaar vindt de SCHOONOORD DOORN TALENTENJACHT plaats, waar leerlingen uit alle leerjaren aan mee kunnen doen. Klik hier voor een indruk op Youtube.

Foto's kijken

Bekijk foto’s van excursies, feesten, events en nog veel meer op www.facebook.com/osgsdoorn

Je kunt ons ook volgen op Twitter: @osgsdoorn en zo steeds op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.

Social-media

 

Doorn_opleidingschool

Opleidingsschool

Wij investeren als school graag in de toekomst. Een belangrijk aspect is dat we zorg willen dragen voor het opleiden van toekomstige collega’s.

Gezien het huidige lerarentekort is het essentieel tijdig goede docenten aan te trekken en op te leiden. Daarnaast willen wij als school de studenten het plezier in het lesgeven graag bijbrengen.

In 2009 heeft Schoonoord Doorn het keurmerk opleidingsschool verkregen. Een opleidingsschool levert in samenwerking met de hogeschool van Utrecht (Archimedes) een bijdrage aan het opleiden van studenten tot vakdocent. Om de kwaliteit van het opleiden van de studenten in de school te waarborgen heeft Archimedes het Keurmerk Opleidingsschool ontwikkeld. Het keurmerk is voor Schoonoord Doorn in 2012 verlengd.

Door het verkrijgen van een keurmerk opleidingsschool kwalificeren opleidingsscholen zich ten opzichte van andere scholen. Het laat zien dat zij beleid, visie en een organisatiestructuur hebben op het gebied van innoveren, opleiden en professionaliseren. Een commissie zal om de twee jaar opnieuw op Schoonoord Doorn controleren of de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Het leren binnen onze school is niet opzichzelfstaand. Hier hoort een netwerk van opleiders binnen onze school en Archimedes bij. Studenten worden binnen de school begeleid door de werkplekbegeleider. De werkplekbegeleider is in bijna alle gevallen de ervaren vakdocent binnen de school. Vanuit Archimedes komt er regelmatig een Instituutsbegeleider naar Schoonoord Doorn. Samen met de werkplekbegeleider is hij verantwoordelijk voor het leertraject dat de student volgt. Over de begeleiding van de studenten op Schoonoord Doorn oordeelde de keurmerkcommissie heel positief. Dat is ook de reden waarom leraren in opleiding graag op onze school stagelopen.

Uw zoon of dochter zal dit jaar dus bij verschillende vakken leraren in opleiding tegenkomen die observeren, begeleiden of lesgeven. Het is namelijk niet alleen de moeite waard om les te krijgen, maar het is ook leuk om les te geven!

 • Gemotiveerde werkplekbegeleiders.
 • Nauwe, prettige samenwerking met de instituutsbegeleider.
 • Een school in beweging waarin je wordt uitgedaagd om je op allerlei terreinen in de school in te zetten.
 • Intervisie met studenten op het Openbaar Lyceum onderling.
 • Een school waar jouw inzet gewaardeerd wordt.

Contact

Neem contact op met onze schoolopleider

Doorn_team

Team

Schoolleiding

Directeur

Mevr. M.P.G. Krouwel MEM

Adjunct directeur

Mevr. drs. C.J.M.M. Cortenbach

Schoolbestuur

Algemeen directeur / bestuurder

Dhr. P. van de Ven

Coördinatoren

Jaarlaagcoördinatoren

Mevr. M. H. Beune (1e leerjaar)

Dhr. M. Horst (2e leerjaar)
m.horst@osgs.nl

Dhr. G. de Keulenaar(bovenbouw)

Zorgcoördinator

Mevr. M.J.H. van Aardenne

Expressiecoördinatoren

Mevr. Y. de Graaff (onderbouw)

Dhr. H. Rouwendal (bovenbouw)

Sportcoördinator

Dhr. R. van Veen

Topsportcoördinator

Dhr. M. Horst
m.horst@osgs.nl

Medewerkers leerlingbegeleiding

Decaan

Mevr. drs. C.J.M.M. Cortenbach

Voorzitter Zorg Advies Team (ZAT)

Mevr. drs. E.J. Wijburg, MSc

Voorzitter iZAT

Mevr. M.J.H. van Aardenne

Orthopedagogen

Mevr. S. Verlegh, MSc

Mevr. drs. E.J. Wijburg, MSc

Remedial teachers

Mevr. A. Pietersma

Mevr. K.M. Peerdeman

Roosterzaken

Dagrooster

Dhr. H. Loggers

Jaarrooster

Dhr. L. Gijsel

Beleid en financiën

Controller

Dhr. W. de Jongh
w.dejongh@osgs.nl

Manager bedrijfsvoering

Mw. M. Roffel

Bestuurssecretaresse

Mevr. I. Verhaar

Systeembeheer

Dhr. H.B. Hoogendam

Administratie

Leerlingenadministratie

Mevr. N.H.A. Vosmeer

Mevr. R.E. Castermans

Mevr. T.J. de Ligt

Dhr. J. Huitema

Financiële administratie

Mevr. H. Brak

Mevr. A. van Lambalgen

Applicatiebeheerder Magister

Mevr. J. Schuitemaker

Directie secretaresse

Mevr. S.A. Koudijs

Receptie (Zeist)

Mevr. M. van der Maat

Dhr. E. Wennekes

Facilitaire dienst

Hoofd facilitaire zaken

Dhr. J.D.A.M. Hehenkamp

Conciërges

Dhr. J. Rosendal

Dhr. H. Loggers

Absentiecoördinator

Mevr. S. Hoogendam
s.hoogendam@osgs.nl

 AAM – wiskunde

Mevr. M.J.H. van Aardenne

AMH – economie

Dhr. H.E.G. Amstelveen

ARW – Lichamelijke Opvoeding

Dhr. W. van Ark

BER – Nederlands

Mevr. M.H. Beune

BOZ – wiskunde

Dhr. ing. Z. Bouchlarhem

COC – aardrijkskunde

Mevr. drs. C.J.M.M. Cortenbach

DAN – biologie

Dhr. N.A.M. Daamen

DAS – Duits

Mevr. S. Dalhoeven

GRY – Engels/expressie

Mevr. Y.W. de Graaff

HAM – NASK

Dhr. M. van der Ham

HET – geschiedenis/maatschappijleer

Dhr. T. van ’t Hek

HOM – lichamelijke opvoeding

Dhr. M. Horst

KEG – Duits

Dhr. G.M. de Keulenaar

KES – Engels

Mevr. S.T. Keizer

LIW – economie

Dhr. W. Lindijer

MER – geschiedenis

Mevr. M. Meijer

PIA – Engels

Mevr. A. Pietersma

POM – Nederlands

Mevr. M. Posthuma

REM – Nederlands

Mevr. M.E. Renes

ROE – Frans

Mevr. L. van Rooijen

ROH – beeldende vorming

Dhr. H. Rouwendal

SAM – biologie

Mevr. M. el Salih
m.elsalih@osgs.nl

SLR – aardrijkskunde

Dhr. R. van Sluijters

VER – lichamelijke opvoeding

Dhr. R.R. van Veen

VOM – wiskunde

Mevr. M.M.  van de Vooren

WAM – Frans

Mevr. M.E. van Waardhuizen

Eerste leerjaar

D1a

Dhr. H. Rouwendal

D1b

Dhr. M. van der Ham

D1c

Dhr. R. van Veen

r.vanveen@osgs.nl

D1d

Mevr. M. Renes

m.renes@osgs.nl

Tweede leerjaar

D2a

Mevr.  S. Dalhoeven
s.dalhoeven@osgs.nl

D2b

Mevr. S. Keizer

D2c

Mevr. M. van de Vooren

D2d

Mevr. M. el Salih

 

 

 

Derde en vierde leerjaar

D3a

Mevr. A. Pietersma

D3b

Mevr. Y. de Graaff
y.degraaff@osgs.nl

D3c

D4a

D4b

Mevr. M. Posthuma

D4c

Dhr. H. Amstelveen
h.amstelveen@osgs.nl