logo van de school

de School

Doorn_home_header_vervolg

Schoonoord Doorn wil haar leerlingen ruimte en uitdaging bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarbij uitstekende prestaties te leveren.

Schoonoord Doorn wil leerlingen stimuleren mondige burgers te worden die in staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemensen te nemen.

De openbare signatuur is voor het Schoonoord Doorn geen leeg begrip. Zij onderscheidt deze school van andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.

Missie

Wij zijn: “Een open school, waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, afkomst, godsdienst of geaardheid”. Dat is een veel gebruikte omschrijving voor het openbare karakter van een school. Schoonoord Doorn geeft daar op de volgende manier concreet invulling aan:

Open voor leerlingen

Schoonoord Doorn hanteert geen wachtlijsten of loting om het aantal leerlingen te reguleren. Wie voor het Schoonoord Doorn kiest en toelaatbaar is tot de onderwijssoort, wordt in principe toegelaten. Niet de organisatie van de school maar de leerling staat centraal. Slechts in zwaarwegende uitzonderingsgevallen wordt van dit principe afgeweken. Download hier het volledige beleid:
toelatings- en verwijderingsbeleid (PDF)

Verdraagzaamheid en tolerantie

Schoonoord Doorn spant zich in voor een verdraagzame samenleving. Wij beginnen daarmee op school door verschillen tussen mensen te accepteren en te waarderen. Iedereen mag op het Schoonoord Doorn zichzelf zijn maar wij staan niet toe dat er gepest of gediscrimineerd wordt. Tegen pesten en discriminatie wordt streng en pedagogisch verantwoord opgetreden.

De school uit, de wereld in!

Open staan voor de wereld om ons heen, interesse voor diverse achtergronden, zienswijzen en levensbeschouwingen, dat uitgangspunt zit in ons onderwijs verweven. Het verklaart bijvoorbeeld waarom wij veel waarde hechten aan buitenschools leren door middel van activiteiten en excursies als aanvulling op het lesprogramma.

Open voor dialoog

Wij vinden het van belang dat school en ouders wat betreft de identiteit van de school op een lijn zitten Daarom organiseren wij jaarlijks zogenaamde dialoogsessies over de vraag: wat voor een school willen wij met elkaar vormen?

 

Activiteiten en excursies

Leren doe je dus niet alleen op school! Daarom gaan we regelmatig de school uit om je kennis te laten maken met leuke en interessante dingen. Deze activiteiten staan los van de activiteten die bij het Sport- en Expressieprofiel horen. Om je een indruk te geven hier een overzicht met foto’s:

Eerste leerjaar:

  • Introductiedagen in StayOkay in Soest

Tweede leerjaar:

  • Bezoek aan SGM (kennismaking met sectoren)
  • Bezoek aan OVZ (kennismaking met sectoren)

Derde leerjaar:

  • Bezoek aan Naturalis in Leiden
  • Maatschappelijke Stage
  • Driedaagse excursie naar Londen

Vierde leerjaar:

  • Skireis naar Oostenrijk

 

Activiteiten:

School is niet alléén leren, maar ook veel gezelligheid, samen leuke dingen doen, vrienden maken enz. Daarom organiseren we vier keer per jaar een SPETTERENDE PARTY. Twee keer per jaar doen we dat in Doorn. In de herfst vindt daar de huiveringwekkende HALLOWEEN-disco plaats en in februari de romantische VALENTIJNSDISCO.

Daarnaast is er twee keer per jaar een knallend schoolbreed feest in disco Brothers in Bunnik. In december vindt daar het stijlvolle KERSTGALA plaats en we sluiten het schooljaar af met een supercool EINDFEEST.

Met je eigen klas en je mentor vier je Sinterklaas en Kerstmis. Ieder jaar vindt de SCHOONOORD DOORN TALENTENJACHT plaats, waar leerlingen uit alle leerjaren aan mee kunnen doen. Klik hier voor een indruk op Youtube.

Foto's kijken

Bekijk foto’s van excursies, feesten, activiteiten en nog veel meer op www.facebook.com/osgsdoorn

Deze site is gemaakt en wordt bijgehouden door Jordy Daamen (oud-leerling). Ook alle Schoonoord-Doorn- tweets verschijnen op deze site.

Doorn_team

Team

Schoolleiding

Directeur

Mevr. M. Krouwel

Adjunct directeur

Mw. drs. C.J.M.M. Cortenbach

Schoolbestuur

Algemeen directeur / bestuurder

Mw. drs. A.M. Juli

Coördinatoren

Jaarlaagcoördinatoren

Mw. M. H. Beune (1e leerjaar)

Dhr. M. Horst (2e leerjaar)
m.horst@osgs.nl

Dhr. G. de Keulenaar(bovenbouw)

Zorgcoördinator

Mw. M.J.H. van Aardenne

Expressiecoördinatoren

Mw. Y. de Graaff (onderbouw)

Dhr. H. Rouwendal (bovenbouw)

Sportcoördinator

Dhr. R. van Veen

Topsportcoördinator

Dhr. M. Horst
m.horst@osgs.nl

Medewerkers leerlingbegeleiding

Decaan

Mw. drs. C.J.M.M. Cortenbach

Voorzitter Zorg Advies Team (ZAT)

Mw. drs. E.J. Wijburg, MSc

Voorzitter iZAT

Mw. M.J.H. van Aardenne

Orthopedagogen

Mw. S. Verlegh, MSc

Mw. drs. E.J. Wijburg, MSc

Remedial teachers

Mw. A. Pietersma

Mw. K.M. Peerdeman

Roosterzaken

Dagrooster

Dhr. J. van Herpen

Jaarrooster

Dhr. L. Gijsel

Beleid en financiën

Bestuurssecretaris

Dhr. P. van de Ven

Controller/Manager bedrijfsvoering

Dhr. A. langendam

Bestuurssecretaresse

Mw. I. Verhaar

Administratie

Leerlingenadministratie

Mw. N.H.A. Vosmeer

Mw. R.E. Castermans

Mw. T.J. de Ligt

Financiële administratie

Mw. H. Brak

Mw. A. van Lambalgen

Applicatiebeheerder Magister

Mw. J. Schuitemaker

Directie secretaresse

mw. S.A. Koudijs

Systeembeheer

Dhr. H. Boddeke

Dhr. H.B. Hoogendam

Facilitaire dienst

Hoofd facilitaire zaken

Dhr. J.D.A.M. Hehenkamp

Conciërges

Dhr. H. van Herpen

Dhr. J. Rosendal

Absentiecoördinator

Mw. S. Hoogendam
s.hoogendam@osgs.nl

 AAM – wiskunde

Mw. M.J.H. van Aardenne

AMH – economie

Dhr. H.E.G. Amstelveen

ASM – Engels

Mw. M. van Asselt

BER – Nederlands

Mw. M.H. Beune

BOA – Engels

Mw. M. Boes

BOZ – wiskunde

Dhr. ing. Z. Bouchlarhem

COC – aardrijkskunde

Mw. drs. C.J.M.M. Cortenbach

DAN – biologie

Dhr. N.A.M. Daamen

DAS – Duits

Mw. S. Dalhoeven

GRY – Engels/expressie

Mw. Y.W. de Graaff

HAM – NASK

Dhr. M. van der Ham

HEE – beeldende vorming

Mw. M. van Heerde

HET – geschiedenis/maatschappijleer

Dhr. T. van ‘t Hek

HOM – lichamelijke opvoeding

Dhr. M. Horst

HUB – aardrijkskunde

Dhr. B. van der Hulst

KEG – Duits

Dhr. G.M. de Keulenaar

KES – Engels

Mw. S.T. Keizer

KIH – NASK

Dhr. H. Kisteman

LIW – economie

Dhr. W. Lindeijer

MER – geschiedenis

Mw. M. Meijer

PIA – Engels

Mw. A. Pietersma

POM – Nederlands

Mw. M. Posthuma

PRE – lichamelijke opvoeding

Dhr. R. Prent

REM – Nederlands

Mw. M.E. Renes

ROH – beeldende vorming

Dhr. H. Rouwendal

SAM – biologie

Mw. M. el Salih
m.elsalih@osgs.nl

VER – lichamelijke opvoeding

Dhr. R.R. van Veen

VOM – wiskunde

Mw. M.M.  van de Vooren

WAM – Frans

Mw. M.E. van Waardhuizen

Eerste leerjaar

D1a

Dhr. H. Rouwendal

D1b

Dhr. M. van der Ham

D1c

Mw. M. Meijer

D1d

Dhr. R. van Veen

D1e

Dhr. R. van Veen

Tweede leerjaar

D2a

Mw.  S. Dalhoeven

D2b

Dhr. M. Horst

D2c

Mw. S. Keizer

D2d

Mw. M. van de Vooren

D2e

Mw. M. el Salih

 

 

 

Derde en vierde leerjaar

D3a

Dhr. T. van ‘t Hek

D3b

Mw. M. Posthuma

D3c

D4a

D4b

Mw. Y. de Graaff

D4c

Mw. M. van Aardenne