Introductie

Mavo Doorn is een kleinschalige school voor Mavo (theoretische leerweg) en Havo. Beide routes kan je bij ons afmaken tot en met het eindexamen. Leerlingen met een KB/Mavo-advies hebben in de Mavokansklas de mogelijkheid om op te stromen naar het Mavo-niveau. Het lukt bijna 95% van de Mavokansleerlingen op dat Mavo-niveau te halen. Daarom starten we in schooljaar 2019-2020 ook met een Havo-kansklas voor leerlingen waarvan de basisschool denkt dat Havo mogelijk is. In de Havo-kansklas krijg je les op Havo-niveau.

Mavo Doorn wil haar leerlingen ruimte en uitdaging bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarbij uitstekende prestaties te leveren.

Mavo Doorn wil leerlingen stimuleren mondige burgers te worden die in staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemensen te nemen. De openbare signatuur is voor Mavo Doorn geen leeg begrip. Zij onderscheidt deze school van andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.

Missie

Wij zijn: “Een open school, waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, afkomst, godsdienst of geaardheid”. Mavo Doorn geeft daar op de volgende manier concreet invulling aan:

Open voor alle leerlingen
Mavo Doorn hanteert geen wachtlijsten of loting om het aantal leerlingen te reguleren. Wie voor Mavo Doorn kiest en toelaatbaar is tot de onderwijssoort, wordt in principe toegelaten. Niet de organisatie van de school maar de leerling staat centraal. Slechts in zwaarwegende uitzonderingsgevallen wordt van dit principe afgeweken.

Verdraagzaamheid en tolerantie
Mavo Doorn spant zich in voor een verdraagzame samenleving. Wij beginnen daarmee op school door verschillen tussen mensen te accepteren en te waarderen. Iedereen mag op Mavo Doorn zichzelf zijn maar wij staan niet toe dat er gepest of gediscrimineerd wordt.

De school uit, de wereld in!
Open staan voor de wereld om ons heen, interesse voor diverse achtergronden, zienswijzen en levensbeschouwingen, dat uitgangspunt zit in ons onderwijs verweven. Het verklaart bijvoorbeeld waarom wij veel waarde hechten aan buitenschools leren door middel van activiteiten en excursies als aanvulling op het lesprogramma.

Resultaten

Onze leerlingen behalen uitstekende resultaten en daar zijn we best trots op. Onderstaand de resultaten van schooljaar 2018-2019:

  • 95% van onze examenkandidaten slaagde
  • 11,6% van onze leerlingen werd bevorderd naar een hoger niveau
  • Slechts 2,2 % van onze leerlingen bleef zitten