Magister

Via Magister kunnen leerlingen en ouders inloggen op ons intranet. Op deze manier kan het lesrooster, de cijferregistratie, de aanwezigheidsregistratie en de toets-agenda worden bekeken.

Het wachtwoord en de inlogcode voor Magister worden eenmalig via de administratie verstrekt en zijn niet aan te passen. Wij vragen u deze codes zorgvuldig te bewaren. Wanneer er problemen zijn met het inloggen, kunt u contact opnemen met Tilly de Ligt (0343-43 13 45) of t.deligt@osgs.nl

Wij gebruiken Magister ook om via e-mail met leerlingen en ouders te communiceren. Daarom is het belangrijk dat in Magister het juiste e-mailadres(sen) staat geregistreerd. Mochten die veranderen, dan kunt u die zelf in Magister aanpassen.

U kunt ook met uw smartphone inloggen op Magister met de app Meta.

sc-meta