Magister


magister

Via deze site kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) inloggen op het oudergedeelte van ons intranet (Magister). Op deze manier kunt u de cijfers van uw zoon/dochter inzien, de huiswerk- en toetsagenda bekijken, uw NAW gegevens controleren en de absentieregistratie van uw zoon/dochter raadplegen.

Het wachtwoord en de inlogcode voor Magister worden eenmalig via de administratie verstrekt en zijn niet aan te passen. Wij vragen u deze codes zorgvuldig te bewaren om misbruik door derden te voorkomen. Wanneer er problemen zijn met het inloggen, kunt u contact opnemen met Tilly de Ligt van de administratie (0343-43 13 45) of t.deligt@osgs.nl

Wij gebruiken Magister ook om via e-mail met u te communiceren. Daarbij is het uiteraard van belang dat in Magister uw juiste e-mailadres(sen) staan geregistreerd. Mochten die veranderen, dan kunt u die zelf in Magister aanpassen.

U kunt ook met uw smartphone inloggen op Magister met de app Meta.

sc-meta