NUOVO Scholengroep

NUOVO biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in de gemeente Utrecht en omgeving. MAVO Doorn is een van de scholen die deel uitmaakt van deze stichting voor openbaar onderwijs.

MAVO Doorn houdt zich aan de regelingen zoals die door NUOVO vastgesteld zijn:

 

Omgangs- en integriteteitscode NUOVO

 

Klachtenregeling NUOVO

 

Privacyreglement personeel

 

Privacyreglement leerlinggegevens

 

Convenant sponsoring

 

Fraudeprotocol

 

Meldingsregeling vermoeden van misstand NUOVO

 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

 

Broertjes – zusjes regeling

 

Externe vertrouwenspersoon NUOVO Scholengroep

 

Meer weten over NUOVO? Bezoek de website.