Huiswerkvrij onderwijs

Mavo Doorn werkt met een 80-minutenrooster. Dat heeft veel voordelen, zoals meer keuzemogelijkheden voor leerlingen in de flexuren. Jij krijgt daardoor een actievere rol in jouw eigen leerproces. 80-minutenlessen bieden ook meer ruimte voor differentiatie en individuele begeleiding.

Hoe doen we dat concreet?
Iedere leerling heeft per dag 3 verschillende lessen van 80 minuten. Daarnaast zijn er iedere dag 2 flexuren van 40 minuten, één aan het begin van de dag en één aan het eind van de dag. Dat zijn dus 10 flex-mogelijkheden per week. Iedere leerling plant per week tenminste 7 (in de onderbouw) of  5 (in de bovenbouw) flexuren voor de volgende week. In de flexuren doe je al het schoolwerk dat niet in de lessen wordt gedaan. Wij noemen dat werk flexwerk. Wanneer jij jouw werk goed plant en goed gebruik maakt van de flexuren, zou je aan dat minimum aantal flexuren genoeg moeten hebben. Je mag echter best meer flexuren gebruiken. Door deze manier van werken, doe je dus alle schoolwerk op school en hoef je thuis niets meer voor school te doen. Hoe fijn is dat?

In de flexuren zitten leerlingen van verschillende klassen en leerjaren bij elkaar in een lokaal. In het lokaal is ook altijd een docent aanwezig. Bij het kiezen van flexuren heb je verschillende mogelijkheden:

  • Stilte-uur, daar werk je individueel in stilte aan flexwerk
  • Flexwerkuur, daar werk je individueel of samen met anderen aan flexwerk. Je kunt overleggen, elkaar helpen of vragen stellen aan de docent
  • Vakhulpuur. In het vakhulpuur kan je extra ondersteuning krijgen voor een bepaald vak door de vakdocent
  • ICT-uur. Daarbij kan je kiezen voor werken met een vaste computer in het computerlokaal of voor werken met een Ipad of laptop

Bij het plannen van de flexuren maak je dus voor een deel jouw eigen rooster op maat. Wanneer jij bijv. op vrijdagmiddag graag vroeg klaar bent, plan je jouw flexuren dus op andere dagen.

Doordat je maar 3 verschillende lessen per dag hebt, zijn er minder wisselingen dan bij een gewoon lesrooster. Daardoor is er meer rust in de school en kan de lestijd effectiever worden gebruikt. Leerlingen hoeven hun boeken en andere schoolspullen niet meer mee naar huis te nemen, maar kunnen die allemaal op school in hun locker bewaren. Dat scheelt een hoop gesjouw en voorkomt ook dat je per ongeluk spullen vergeet.

Wat vinden onze leerlingen er van?

Na de invoering van dit systeem kwam een journalist van het AD onze leerlingen naar hun eerste ervaringen vragen. Klik hier om het artikel en een filmpje te zien.