Verlof en vakantie

Verlof (vrije uren of dagen) moet vooraf via een formulier door ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd bij de teamleider. Klik om een Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek te downloaden.

Vakanties 2017/2018
Herfstvakantie 14 oktober 2017 t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Krokusvakantie 24 februari 2018 t/m 4 maart 2018
Pasen 30 maart 2018 t/m 2 april 2018
Meivakantie 23 april 2018 t/m 6 mei 2018
Hemelvaart 10 mei 2018 t/m 13 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 14 juli 2018 t/m 26 augustus 2018