Verlof en vakantie

Verlof (vrije uren of dagen) moet vooraf via een formulier door ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd bij de teamleider. Klik om een Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek te downloaden.

 

Vakanties 2018-2019
Herfstvakantie 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Krokusvakantie 23 februari 2019 t/m 3 maart 2019
Pasen en meivakantie 20 april 2019 t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 mei 2019 t/m 2 juni 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 20 juli 2019 t/m 1 september 2019