Schooltijden

Op Mavo Doorn wordt lesgegeven volgens het 80-minutenrooster.

Dat betekent maximaal drie verschillende lessen per dag, studiemogelijkheden op school en daardoor huiswerkvrij onderwijs. Hoe fijn is dat? Alle schoolwerk gebeurt op school en als je thuis komt, heb je tijd voor andere dingen. Het onderwijs van vandaag en morgen vraagt om een andere manier van werken, waarbij docenten een nieuwe didactiek hanteren en leerlingen meer keuzemogelijkheden hebben.

Les Tijd
1e Flexuur 08:30-09:10
2e Lesuur 09:10-10:30
Pauze
3e Lesuur 10:50-1 2:10
Pauze
4e Lesuur 12:40-14:00
Pauze
5e Flexuur 14:15-14:55
6e Flexuur 14:55-15:35

Te laat/absent?

Zowel tijdens de lessen als tijdens de flexuren worden in alle klassen de absenten in Magister geregistreerd; wanneer de absentie niet door ouders/verzorgers gemeld is, wordt er contact met thuis opgenomen door Sylvia Hoogendam, onze verzuimcoördinator. Wanneer je te laat bent ga je zo snel mogelijk de les in. De docent registreert dan in Magister dat je te laat bent. Wanneer jij vindt dat je een geldige reden hebt voor het te laat komen, dan meld je je diezelfde dag bij Sylvia Hoogendam. Zij maakt dan de registratie eventueel ongedaan. Wanneer je vaker te laat komt, worden er volgens het  maatregelen genomen.

Ziek en/of afwezig

Vóór 8.30 uur van de eerste dag moeten ouders/verzorgers naar de receptie (0343-412196) bellen. Wanneer je tijdens schooltijd niet lekker wordt, ga je altijd eerst even langs bij je teamleider en meld je vervolgens af bij de conciërge of Sylvia Hoogendam. Ga nooit zo maar naar huis! We willen weten waar je tijdens schooltijd bent; we verwachten dan ook een telefoontje als je thuis bent aangekomen!
Wanneer je weer beter bent , moet één van je ouders je telefonisch of schriftelijk beter melden bij Sylvia Hoogendam.