Tijdpad

Het tijdpad voor de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2019-2020 kunt u hier onder downloaden:

Tijdpad aanmeldingsprocedure 2018-2019 regio Zuidoost Utrecht