Tijdpad

Het tijdpad voor de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2020-2021 kunt u hier onder downloaden:

Tijdpad aanmeldingsprocedure 2019-2020 regio Zuidoost Utrecht