Tijdpad

Het tijdpad voor de aanmeldingsprocedure wordt later gepubliceerd.